Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘משה רון’

שבעה סיפורי דיוקן. ערך והוסיף אחרית דבר: משה רון, תרגום: רן הכהן, נילי מירסקי, משה רון, הספריה החדשה-הקיבוץ המאוחד-ספרי סימן קריאה, 333 עמ'

פורסם במעריב, 25.5.2001

שבעת סיפורי הדיוקן שלפנינו עומדים כל אחד בכוח עצמו ועוצמתו האסתטית. אפשר לקרוא בהם ככאלו ולהתענג, בין השאר, על תרגום משובח; אך החוט המקשר, שטווה משה רון, אשר ערך את הקובץ, מעניק להם כוח נוסף ועוצמה אסתטית שלמה, שעולה על זו של חלקיה. הדיוקן המצויר (בסיפור אחד הוא מפוסל) הוא עיקרון סלקציה חדשני לקובץ סיפורים, ורון מעיד כי הוא אינו מכיר מבחר דומה בלשון אחרת. דומה, כי החדשנות הזו גוברת על ההסתמכות על מכנה משותף תימאטי, שהיא בפני עצמה מיושנת בהחלט, כפי שכותב רון באחרית-דבר שלו. הכוח המאגי שמיוחס לצלם (מכאן, אולי, האיסור הדתי עליו) עולה בעוצמה רבה מן הסיפורים, והקורא תוהה, בפתח כל אחד מהם, על האופן המיוחד, שבו תתגשם התימה בסיפור שלפניו. המשך…

Read Full Post »