Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘משפט מבוים’

הארץ מביא היום דיווח מאד לא מדויק (בלשון המעטה) על החלטת הרכב השופטים במשפט המבוים שנערך במסגרת כנס על בית הדין הפלילי הבינלאומי:
"השופטים… החליטו להרשיע את שר הביטחון של אובליוויה ואת מפקדי חיל האוויר על החלטתם להפציץ מנהיג ארגון טרור, הפצצה שבה נהרגו עשרות אזרחים".

הרכב השופטים לא הרשיע את הנאשם, אלא קבע (א) כי יש לו סמכות לשפוט אותו, שאלה שהיתה שנויה במחלוקת לאור פרטי המקרה ו-(ב) כי העבירות שבהן הוא נאשם, במידה שיוכחו, מהוות אכן פשעים שחומרתם מגיעה כדי פשעי מלחמה ואחרים (ולכן, שוב, נופלים תחת סמכותו).

השופטים לא יכלו להרשיע את הנאשם, שכן המסכת העובדתית והראיות כלל לא הוצגו בפניהם במסגרת המשפט המבוים… הם טרחו, לכן, להוסיף את המלה "לכאורה" (alleged) כאשר התייחסו לאותם פשעים ולשאלת חומרתם.

השתתפתי כשומעת בכנס בן היומיים וחצי, שנערך בת"א ובירושלים, שהיה אחד הכנסים המעניינים שהשתתפתי בהם בשנים האחרונות. הדיונים המקצועיים הרציניים שהתקיימו בו על אמנת רומא משכו פחות את תשומת לבה של התקשורת מאשר המשפט המבוים, אבל אולי היו מסייעים להם להבין יותר את הדקויות. מכל מקום, לא מוגזם לבקש מעיתונאי שמדווח בעיתון לקבל הבהרות על החלטה שיפוטית מורכבת מאחד השופטים שישב בדין, למשל. במשפט מבוים זה הרי אפשרי…

Read Full Post »