Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘נשק’

לאחר שבמקור היא נכללה באופן שערורייתי במסגרת חוק ההסדרים, הוצאה ממנו הצעת החוק המרחיבה סמכויות חיפוש לשוטרים. כעת הופץ תזכיר חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (סמכות חיפוש לשוטר). ומעניין לעיין בו.

תכלית הצעת החוק היא מאבק באלימות הגואה, ולשם כך היא מבקשת להכניס תיקון בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס”ה-2005. תיקון שירחיב את הכלים שבידי המשטרה ויאפשר לשוטר לערוך חיפוש על גופו של אדם, בגדיו וכליו, במקומות מוגדרים מראש. החיפוש נועד לשם בדיקה אם אדם נושא עמו שלא כדין נשק. זאת אף אם לא קיים חשד סביר בדבר נשיאת נשק או בדבר כוונה לעשות בו שימוש.

המשך…

Read Full Post »

הזכות להחזיק ולשאת נשק מובטחת בתיקון השני לחוקת ארה"ב, מסיבות היסטוריות. הוויכוח על התיקון הזה ניצת בכל פעם מחדש, בעקבות גל הריגות דוגמת זה שהתחולל בארה"ב לאחרונה. כל ניסיון לשנות את התיקון נתקל בהתנגדות עיקשת, מצד שדולת הנשק החזקה שם. השדולה הזאת מוצגת באופן מצמרר בסרטו של מייקל מור, Bowling for Colombine, על כל פגמיו הדמגוגיים. הסרט עצמו מציג באופן מניפולטיבי-מה את התיזה שהמלחמות שארה"ב מעורבת בהן יחד עם התיקון השני לחוקה אחראים לאותן התפרצויות אמוק בארה"ב פנימה, שבהן קמים אזרחים והורגים אזרחים תמימים אחרים.

בישראל אין זכות חוקתית לשאת נשק, יש סתם פרקטיקה הנובעת מהמצב הביטחוני. תיירים נדהמים לפעמים לראות כל-כך הרבה אזרחים חמושים ברחובות. כאן מדברים פחות על התוצאות האפשריות של הפרקטיקה הזאת: קרב יריות על הכביש, הריגה של חפים מפשע על רקע חשד ביטחוני, וכמובן רצח סיטוני של נשים בידי בעליהן, המחזיקים בכלי נשק מהמילואים או ברישיון אזרחי.

התיקון השני לחוקה – פרשנות
דוח של ו. המשנה לחוקה של הסנאט על הזכות להחזיק ולשאת נשק

Read Full Post »