Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘סטונר’

סטוֹנֶר מאת ג'ון ויליאמס. מאנגלית: שרון פרמינגר. אחרית דבר: נטע גורביץ. ידיעות אחרונות 2011, 288 עמ'

סטונר הוא פנינה ספרותית נפלאה. יצירה שלא זכתה לתהילה המגיעה לה (על אף שיצאה לראשונה ב-1965) והיתה ל'ספר של סופרים', ששמו נפוץ רק בין אוהבי הספרות. יופיו ושלמותו של הספר מתחוורים מיד עם הקריאה בו, אך בה בעת גם התהייה במה הם נעוצים, שלא נפתרת עד תום. סטונר הוא סיפור פשוט, קלאסי. בסוגתו זהו רומן אקדמי. למעשה, הוא מספר לנו על החיים. על חייו של אדם; על חיי כולנו; על ה-חיים.

המשך…

Read Full Post »