Feeds:
רשומות
תגובות

Posts Tagged ‘ספרים’

שמחה מאוד לבשר שספרי השני – זכויות אדם: מבוא תאורטי – יצא לאור בימים אלה בהוצאת רסלינג.
בקרוב בחנויות הספרים, ואפשר גם לרכוש דרך אתר ההוצאה.

כריכה ספר כתמונה

על כריכת הספר:

המשך…

Read Full Post »

ב-10 בדצמבר מדי שנה מציינים את יום זכויות האדם הבינלאומי. זהו היום שבו, ב-1948, קיבלה העצרת הכללית של האו"ם את ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם. השנה מצוין היום בסימן חינוך לזכויות אדם. יעדו זה של החינוך מופיע בהכרזה עצמה, בסעיף כ"ו(2), הקובע: "החינוך יכוון לפיתוחה המלא של האישיות ולטיפוח יחס כבוד לזכויות האדם ולחירויות היסודיות; החינוך יטפח הבנה, סובלנות וידידות בין כל העמים והקיבוצים הדתיים והגזעיים, ויסייע למאמץ של האומות המאוחדות לקיים את השלום".

המדף העברי עני מאד בספרות על זכויות אדם. ניתן לציין את ספרה של רות גביזון, זכויות אדם בישראל, את ספרו של אדי קאופמן, זכויות אדם במערכת הבינלאומית (שניהם בהוצאת האוניברסיטה המשודרת), ואת המקראה בת 3 הכרכים זכויות האדם והאזרח בישראל של האגודה לזכויות האזרח, שהוציאה גם כמה מדריכים למורה בנושא. לילדים מומלץ הספר מגילת זכויות האדם של אנדריי אוסוצ'וב, ולפעוטות – ספר הזכויות שלי של חגית גוֹר ורֶלָה מַזָּלִי (שניהם בהוצאת עם-עובד).

ארכיון המדור זכויות אדם באתר זה
פרסומים, מאמרים והרצאות שלי בנושא זכויות אדם

Read Full Post »