Feeds:
רשומות
תגובות

Posts Tagged ‘ספר חדש’

ערב השקה לספר

ביום רביעי ה-9.5 בשעה 18:00
באולם ע”ש אלגה צגלה (ע”י לשכת הדקאן)
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב.

משתתפים:
פרופ’ רות גביזון
ד”ר יופי תירוש
פרופ’ מיכאל בירנהק

מגיבה: ד”ר נעמה כרמי

הזמנה לערב

אשמח לראותכם!

ניתן לרכוש את הספר “זכויות אדם: מבוא תאורטי” בחנויות הספרים או ישירות באתר ההוצאה.

Read Full Post »