Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘עברית’

זה אולי יהיה לא פופולרי, אבל ההטיה של "ראש" ל"ראשת" כשמדובר באשה העומדת בראש גוף כלשהו – מגוחכת בעיני. להבדיל מתארים שיש להם צורת נקבה כמו מנהל/מנהלת (כללית) או יושב/יושבת (ראש!), ראש נקרא על שם האיבר בגוף. יש ממנו רק אחד וצורתו הדקדוקית זכר. לכן אין שום משמעות להטייתו לגוף "נקבה". עם כל הרצון המובן לתת פייט לעברית הסקסמניאקית.

exmarkמזל ש"יד" היא נקבה, אחרת היינו אולי חוזים בבקשה שיקראו לנשים לא יד ימינו אלא ידת ימינו… אבל אם יד היא נקבה איך זה שגברים  מוכתרים כ"יד ימינו" או "יד ימינה"? למה לא "ידון" ימינו/ה? זה נשמע הגיוני ממש כמו "ראשת".

Read Full Post »

שפת עבר

כמו רוב השפות, עברית היא שפה חיה. מתמתחת, מתגמשת ומתרחבת. אין לי בעיה עם חדירה של מילים זרות לעברית. [למרות שבאופן אישי אני משתדלת להעדיף עברית אם אפשר להעביר באמצעותה את המשמעות המדויקת של המונח]. יש לי בעיה עם תרגום מגושם מאנגלית, מלה במלה, של ביטויים שיש לנו בעברית מקבילות מקוריות לא פחות יפות שלהם.

אליעזר בן יהודה. יהודי מבדח?

כמה דוגמאות:

למה לומר "הפנה כתף קרה" במקום "הפנה עורף"?
ולמה לומר "רגליים קרות" כשאפשר לומר "פיק ברכיים"?
ובמקום "מפי הסוס" – "מפי הגבורה".

בעברית אומרים "לקבל החלטה" ולא "לעשות החלטה" שזה תרגום מילולי מאנגלית. ודבר-מה "משנה" ולא "עושה הבדל"(makes a difference).

יש הקשרים שבהם לא יהיה נכון לתרגם את המלה האנגלית under כ"תחת". בעברית מצלצל נכון יותר "על-פי הדין הבינ"ל" מאשר "תחת הדין הבינ"ל", שהוא תרגום מילולי מאנגלית. כך גם צריך לומר על מישהו שהוא למד אצל המנצח אריק שפירא ולא "תחת המנצח אריק שפירא". ברור שבהקשרים אחרים, כמו "תחת מתקפה", המלה מתאימה.

לאחרונה נתקלתי גם ב"הוא נקרא כך אחרי המשורר הידוע…" כשהכוונה היא שהוא נקרא על-שם. אלא מה, שבאנגלית אומרים "he was called after". במקרה אחר תרגמו "אחרי" כשמינוח מדויק יותר יהיה בעקבות. למשל: "בעקבות ישעיהו ברלין, מקובל כיום להבחין בין…"  וגו'.

שמעתם פעם מישהו מדבר על "מעגל שוטה"? זה אפילו לא תרגום מדויק של המונח הלועזי vicious circel, שצריך לתרגמו "מעגל מרושע". אבל בעברית, מעשה קסמים, אומרים פשוט "מעגל קסמים".

Read Full Post »