Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘עזמי בשארה’

בחודש שעבר התקבל בכנסת חוק הקובע כי מחבר כנסת המסרב להתייצב לחקירה משטרתית בגין חשדות חמורים תישלל הפנסיה. אמש אישרה המליאה את החלטת ועדת הכנסת לשלול את תשלומי הפנסיה לעזמי בשארה ובכך הושלם ההליך שלשמו נחקק החוק. החוק קיבל את הכינוי “חוק עזמי בשארה”, מה שמדגיש את היותו חוק פרסונלי, ה”תפור” למידותיו של אדם אחד מסוים. זאת בעוד הדרישה מחוקים היא שיהיו כלליים (בניסוחם) ואוניוורסליים (בתחולתם). נכון שלעיתים מקרה פרטי מאיר לקונה בחוק שיש למלא. אך לא זה העניין הפעם. שכן החוק פסול גם לו היה כללי ואוניוורסלי. פנסיה היא זכות, הנגזרת מן הזכות לביטחון סוציאלי.* היא חלק מפרי עבודתו של אדם. זאת גם אם מדובר בפנסיה תקציבית, שבה העובד איננו מפריש ישירות משכרו לצורך כך אלא הפנסיה משולמת מתקציבו השוטף של הגוף המעסיק או מהתחייבותו לעשות כן. קרוב לוודאי שאפשר לטעון גם שזוהי ממש זכות קניינית.   
אחד הח”כים שיזמו את החוק אמר:

אישור החוק שם סוף להפקרות ולמצב האבסורדי שבו אדם אשר בגד במדינה, עשה שימוש ציני בזכויותיו כחבר כנסת וזלזל ברשויות, ממשיך לקבל ממדינת ישראל אלפי שקלים מדי חודש.

אכן, נחת רבה אין מהתנהגותו של בשארה; אף כי עדיין לא הוכח בשום ערכאה משפטית כי הוא בגד במדינה, כפי שממהר לקבוע חה”כ לוין. הימלטותו ואי-חזרתו לישראל לחקירה שהוא מבוקש בה עבורה אינן מצביעות על תום לב, אך הכנסת עדיין איננה בית משפט. ובעיקר, טיבן של זכויות הוא שהן מוקנות גם למי שאנו מתנגדים מאוד להתנהגותו ולמעשיו. לעומתן, ישנן זכאויות, פריווילגיות והטבות שניתן ללא ספק לשלול. כך, נשללו ממשה קצב כל ההטבות שקיבל כנשיא לשעבר, מרגע שבית המשפט קבע כי בעבירות שביצע יש קלון. הפנסיה שלו לא נשללה, וכך צריך להיות. ואם זכויות הפנסיה נשמרות למי שהורשע באונס – קל וחומר שהן אמורות להישמר למי שעדיין לא הורשע בדבר.
כדאי להדגיש שגם ממי שהורשע, אפילו באונס, אין ליטול את הפנסיה, לנוכח יותר ויותר קולות הקוראים לעשות כן למשה קצב, או למצער קובלים על העוול בכך שזה לא נעשה. טוב שזה לא נעשה במקרה של קצב ואין לעשות זאת גם במקרה של בשארה או בכל מקרה אחר.

* סעיף 9 לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות.

Read Full Post »

עזמי בשארה עבר את הגבול כבר בפעם הקודמת, כשישב בדמשק של אסד האב ושיבח את ההתנגדות של חיזבאללה. בביקורו הנוכחי – הפעם אצל אסד הבן אך באותו משטר דכאני – הוא כורת ברית עם המשטר בסוריה ומשבח אותו על תמיכתו בזכויות הלאומיות של הפלסטינים ולבנון (אל חרירי שמע על זה?).

אפשר להיתפס לפן הפורמלי יותר או פחות של העבירה שביצעו בשארה וחבריו, בעצם הנסיעה לסוריה שהיא מדינת אויב. אין לי עניין בכך. אני סבורה שהאיסור לנסוע למדינות ערב הנחשבות למדינות אויב הוא בעייתי ככל שהוא נוגע לפלסטינים אזרחי ישראל שיש להם שם קרובי משפחה. אלא מה, שהעילה הזאת מתבררת כתואנת שווא כששומעים את הצהרותיו של בשארה בדמשק. הצהרה על כריתת ברית של חלק מאזרחי המדינה עם מדינת אויב היא בעייתית יותר מעצם הנסיעה. חלילה שתיוחס לכלל אזרחי ישראל הערבים, שבשארה מתיימר לדבר בשמם. האמירה היא שלו ואינני סבורה כי חסינות פרלמנטרית צריכה לחול עליה.

הנקודה שאני רוצה להתעכב עליה קשורה לא לפורמליסטיקה לגאלית – חוקית אי-אפשר, וגם לא ראוי נורמטיבית, לבטל את החברות בכנסת של מי שכבר נבחר אליה למעט אם הורשע בפסק דין סופי בעבירה שיש עמה קלון. שלילת אזרחות שיש הקוראים לה היא צעד בעייתי בעיני: את מי שעובר על החוק יש להעמיד לדין. אבל אני רוצה להתעכב על יושרתו של עזמי בשארה, ה"ליברל" הדגול. נכון יותר, על היעדרה. הגיבור הגדול הזה יושב בסוריה, אחד המשטרים הדכאניים ביותר באזור, ומשבח אותה על תמיכתה בזכויות הפלסטינים. מִלה אחת של ביקורת על המשטר הסורי נשמע ממך, החבר בשארה? הצחקתם אותו. ביקורת היא עניין המופנה רק לישראל, ורק המשטר הציוני מגונה בעיני הלאומן הנאצריסט עוטה עור הזכויות. שמא נשמע מבישארה מִלה של הסתייגות ממארחיו? למשל, מן העובדה שהם מכניסים אינטלקטואלים סורים אמיצים לכלא על ביקורת מתונה בהרבה שהללו משמיעים כלפי המשטר שלהם? גינוי רפה של הכיבוש הרצחני שלהם בלבנון? לא, בשארה גיבור גדול לשבת בדמשק ולבקר משם את… ישראל, לא את הדיכוי והכיבוש הסוריים.

יתכן מאד שלא יהיה זה מן התבונה שלא לאפשר לבשארה לרוץ בפעם הבאה לכנסת, שכן זה רק יחזק את התמיכה בו, קדוש מעונה שכמותו, ויתן לו פתחון פה לטעון להיעדר דמוקרטיה בישראל. אבל צריך להיות ברור שהצדקה עקרונית לצעד כזה קיימת, לאור מעשיו והתבטאויותיו של בשארה. גם לטולרנטיות של דמוקרטיה יש גבול, ועל נבחרי ציבור מוטלת חובה מיוחדת שלא להשתמש לרעה בחופש הביטוי שלהם. לא ניתן גם לשבת בפרלמנט של מדינה וגם לתמוך בגלוי באויביה. כמובן, אפשר להמשיך ולהפיץ את השמועות העתיקות שבשארה הוא בכלל סוכן של השב"כ. הטוב ביותר יהיה שאזרחי ישראל הערבים שנתנו לו את קולם יתפכחו ויבינו שהם ראויים למנהיגים אחרים. כאלו הנאבקים למענם ולמען השוויון האזרחי שלהם, לא למען משטר הבעת' או למען עושי דברו של המשטר האיראני, המכריז בריש גלי על כוונתו להשמיד את ישראל. כאלו שלא מדברים בשם הנאורות בעודם עוטים עור ליברלי דקיק על גופם הלאומני. כאלו שמשנת הזכויות שלהם איננה תלויה בזהותו של מי שפוגע בהן. כאלו שלא יקחו בגדול את התואר חסר האינטגריטי של השנה.

קראו את הדוח השנתי ל-2006 על מצב זכויות האדם בסוריה. דוח שכתב ארגון סורי, לא ציוני…

Read Full Post »