Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘פסיכולוגיה’

שמעתי הבוקר בחצי אוזן מישהי שדיברה ברדיו על דיבור פוגעני המסתתר מאחורי התירוץ “זאת האמת שלי”. זה הזכיר לי שמזה זמן אני רוצה לכתוב על היבט אחר, אולי משלים בחלק מהמקרים: פגיעה בזולת המסתתרת מאחורי המנטרה “זאת בחירה שלך להיפגע”. מנטרה, משום שהיא משחררת את הדוברת מכל אחריות לדבריה. היא תגיד כל שעולה על לבה, בכל צורה. והנמען – זאת בחירה שלו אם הוא נפגע. תמיד יש אפשרות לבחור אחרת. “תסתכל על זה ממקום אחר”.

המשך…

Read Full Post »

אמש יצא לי לראות חלק מהתכנית בטבעת זו. הפרק שהיה מוקדש לחלוקת המטלות בבית נפתח בשיחה בין גלית גוטמן לפסיכולוג ד”ר משה אלמגור. באיזה שהוא שלב אומר לה אלמגור:

אם הם לא מסכימים על הדבר הזה, על חלוקת התפקידים, השאלה שהם רבים עליה היא שאלה הרבה יותר עמוקה. היא שאלה של מהות הקשר ביניהם. אז חלוקת התפקידים הופכת להיות ההסחה מהשאלה היותר קשה, זה האם אנחנו מתאימים להיות ביחד. עכשיו, זו שאלה ענקית. זו שאלה שהתשובה עליה יכולה להפיל את הנישואין. אז מה עדיף?

אלמגור מצביע קודם לכן, באופן נבון, על ההבדל בין שיתוף לשוויון. אבל המהלך שהוא מבצע כאן הוא מהלך טיפוסי של פסיכולוגיזציה. במקרה הזה, פסיכולוגיזציה של הפוליטי. שכן מרגע שהוא טוען שאנשים שאינם מסכימים על חלוקת התפקידים ביניהם רבים בעצם על משהו אחר – הוא מעקר כל יכולת לקרוא תגר על תפיסות רווחות בחברה; על אופני שליטה ודיכוי עמוקים; והופך אותן לבעיות פרטיות של התאמה בזוגיות. כביכול, אם אני מתווכחת עם בן-זוגי על האופן הנאות לחלק בינינו את מטלות הבית, משמע אנחנו לא מתאימים.

 

המשך…

Read Full Post »