Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘צבי ינאי’

החיפוש האינסופי – שיחות עם מדענים מאת צבי ינאי. ספריית אופקים/עם-עובד, 145 עמ'

פורסם במעריב, 6.10.2000

צבי ינאי הוא לבטח אחד האנשים רחבי האופקים והדעת, שמסתובבים בינינו. כששמו של מי שהיה, בין השאר, עורך כתב-העת המיתולוגי 'מחשבות' ומנכ"ל משרד המדע, מתנוסס על כריכת ספר חדש, מובטח לנו מותג מסקרן, שוודאי גם ימכור לא רע.

'החיפוש האינסופי' לא לוקח סיכונים: הוא נעשה במתכונת שכבר קצרה הצלחה בכל הקשור למפגש עם הפילוסופיה. בריאן מאגי רשום על הפטנט הזה, של מפגשים טלוויזיוניים, שהוהדרו לספר שיחות, הן ב'אנשי הגות' והן ב'הפילוסופים הגדולים', שתורגמו שניהם לעברית. מאגי שוחח עם פילוסופים בני-ימינו על פילוסופים אחרים, ואיפשר בכך לקוראים להתוודע אל חלק מן התימות היסודיות שבהן עסקה הפילוסופיה מאז ומעולם. אחד הדברים, שבולטים מיד לעין ב'חיפוש האינסופי' הוא היותו ספר צנום מאד, ובמובן מסוים, שעליו אעמוד בהמשך, הכמות משפיעה כאן על האיכות. המשך…

Read Full Post »