Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘צבי קורצקי’

חצי שנה מאסר, ממנה חודשיים בפועל וארבעה חודשים על-תנאי. זה העונש שהוטל על סרן צבי קורצקי, בנוסף להורדה לדרגת סגן, על גרימת מוות ברשלנות של נער בן 16. זוהי הפעם הראשונה (חוזרת: הראשונה) מתחילת העימות הנוכחי של הרשעה בעבירה הזאת ולראשונה מוטל עונש של מאסר בפועל. זה כשבכלל חוקרים ומעמידים לדין, אחוז זעום שבזעומים מבין מאות מקרי ההרג.

ומכיוון שאני מלמדת את רוּסוֹ השבוע, הנה מה שהוא אמר. במאה ה-18. הוא מתייחס בדבריו לחנינות, אבל הדברים יפים גם לקוּלת הענישה, כך נדמה לי:
"כשמביא ריבוי הפשעים לידי ביטול העונשים, הרי זה סימן לאובדנה של המדינה".

עוד בנושא:
אין דין ואין דיין

Read Full Post »