Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘צה"ל’

קצין לכל תלמיד

קצין ערכי לדוגמא

עצומה של אנשי חינוך ואקדמיה נגד התכנית להצמיד קצין לכל בית ספר ("כל סגן-אלוף בגזרה קיבל אחריות לבית-ספר"). מנכ"לית משרד החינוך אומרת בתגובה למחאה – קראו ושפשפו עיניים – "דווקא בתקופה של משבר ערכים, קיימת חשיבות רבה לשיתוף פעולה עם הצבא". תודה להדר על הקישור לעצומה.

Read Full Post »

« Newer Posts