Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘קהילה בינלאומית’

הדיון בשאלת ההתערבות הצבאית בסוריה מעלה סוגיות ודילמות נוקבות. מומחים אסטרטגיים ומשפטיים מסבירים כי כלל לא ברור שהתערבות כזאת תשפר את המצב או תעשה יותר טוב מרע. יש הסבורים כי להיפך. המצב בסוריה אכן מורכב ונפיץ במיוחד, ושום צד שם, כנראה, איננו בבחינת צדיק. דא עקא, שזה לא באמת משנה לכ-120,000 האזרחים שנטבחו שם עד כה (בנשק קונוונציונלי לחלוטין…), שמבחינתם העולם עומד מנגד.

המשך…

Read Full Post »