Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘קוסובו’

נכתב יחד עם אלי הכהן, פורסם בקפטן אינטרנט, 13.4.1999

בעוד שנים, כשילמדו הילדים בבתי הספר על המלחמה המתרחשת בתקופה זו בבלקן, יעסוק פרק מיוחד בהיבטים האלקטרוניים והממוחשבים של המלחמה. בפעם הראשונה שימשה רשת האינטרנט כלי במאבק. במלחמה בקוסובו עמדה הרשת בחזית. בחזית התקשורתית היא משמשת כמקור מידע בלעדי כמעט, מן הטעם הפשוט שלא הגיע כמעט מידע ממקורות אחרים; ואילו בחזית הדיגיטלית התנהלו בה קרבות בין הצדדים, ממש לצד הקרבות הממשיים, בניסיון להשתלט ואולי לשלוט במקורות מידע. הרשת עמדה במבחנה הראשון: היא סיפקה מידע במקום שבו העיתונאים לא היו יכולים לבצע את מלאכתם (רוב העיתונאים הזרים גורשו על ידי שלטונות סרביה). ארבעה היבטים עיקריים יש לדרמה המקוונת: העברת מידע ומיטע (דיסאינפורמציה), אפשרות ביטוי עצמי, תעמולה ולוחמה ממוחשבת לנטרול היריב. המשך…

Read Full Post »