Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘קיסינג'ר’

"לא יהיה כל רווח"

"מתקפת שלום"

בשולי דיווחו של אמיר אורן בהארץ על מסמכי קיסינג'ר מימי מלחמת יום-כיפור, שנחשפו השבוע בארה"ב, מובאים מפי קיסינג'ר דבריו של שר החוץ הישראלי דאז, אבא אבן, שאותו פגש יממה וחצי לפני פרוץ המלחמה:

"הוא הסביר לי באריכות רבה שאין כל צורך אמיתי ביוזמת שלום, כפי שהפצרתי בו, כי המצב הצבאי יציב לחלוטין ואינו ניתן לשינוי ופוליטית לא יהיה כל רווח ממתקפת שלום".

במשך שלושת השבועות שלאחר-מכן נהרגו קרוב ל-2,800 ישראלים.

Read Full Post »