Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘רותי יובל’

מועצת העיתונות לא קיימה אמש דיון על ערוץ 10 כפי שהתבקשה לעשות והופיע בסדר היום של הישיבה. מכל אנשי ערוץ 10 הגיעה רק רותי יובל, כדי לומר… שהיא לא יכולה לדבר. היא כבולה בהסכם סודיות שלא את כל פרטיו היא יודעת אפילו.

הסכם הסודיות הוא חלק מההסדר שבמסגרתו נעשתה ההתנצלות. יובל כן אמרה שהיא לא מהעיתונאים שחושבים שלא צריך להתנצל כשהם טועים. רמז לכך שאם היא התפטרה בעקבות ההתנצלות הכפויה – הדברים חמורים.

המשך…

Read Full Post »