Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘שיבון דואד’

ילדת הביצות מאת שיבון דואד. מאנגלית: יחיעם פדן. הקיבוץ המאוחד/ספרית פועלים 2012, 302 עמ'.

צפון אירלנד בזמן "הצרות" (troubles) – כפי שכינו אותן הבריטים ביבושת אופיינית – היא הזירה שבה מתרחשת עלילת הספר. סמוך מאד לגבול עם הרפובליקה האירית. שנות ה-80 של המאה ה-20 הן אחד משיאי המאבק של צבא השחרור האירי (IRA) בבריטניה ושל הסכסוך הפנימי האלים בין שתי הקהילות בצפון, הקתולית והפרוטסטנטית, בשאלת העתיד של ששת המחוזות. חלק מאסירי המחתרת האירית פתחו בשביתת רעב בתביעה שיוענק להם, בין השאר, מעמד של אסירים פוליטיים. עבור עשרה מהם היתה זאת שביתה עד מוות.

המשך…

Read Full Post »