Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘שלטון החוק’

החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה לא לפתוח בחקירה על תלונה נגד שופט מכהן בגין הכאה לכאורה של ילדיו – או לפחות השהיית ההחלטה במשך שלוש שנים – הניבה קריאות לוינשטיין להתפטר. דומה שהיה כאן איזה קש ששבר את גב הגמל. כמה נרפות אפשר לסבול מצד הגורם שהוא גם ממונה על אכיפת החוק במדינה. על פרשת השופט אעיר בסוף שתי הערות, אבל האמת היא שוינשטיין צריך ללכת הביתה מסיבה אחרת לגמרי.

המשך…

Read Full Post »

החלטת בית המשפט כי על ערוץ 2 למסור את המסמך המכונה ‘מסמך גלנט’ עוררה סערה בברנז’ה והתנגדות מקיר לקיר בין עיתונאים. הערוץ הודיע שלא ימסור את המסמך. בינתיים קראנו כי הוא מפקיד את המסמך בכספת בית המשפט ומערער על ההחלטה.

יתכן שההחלטה שגויה. יתכן בכלל שהערוץ הפלילי איננו זה שמתאים להפעיל בפרשה הזאת.
מותר בהחלט לחלוק על החלטת בית משפט ולהעביר עליה ביקורת. מותר אפילו להפגין נגד החלטות לא קבילות של בית משפט. בוודאי שמותר – וצריך – לערער כדי למצות את האמצעים שההליך המשפטי מאפשר
. מותר וצריך לפעול בערוץ החקיקתי על מנת לשנות את החוק אם הוא בעייתי ולא מגן דיו על החיסיון העיתונאי, כפי שעולה מדבריהם של עיתונאים רבים.

המשך…

Read Full Post »

העיתונות סוערת: דן מרידור לא נבחר לכהן בוועדה שתמליץ על היועמ"ש הבא.(*) מדובר בוועדה המורכבת מנציגי מערכת המשפט, הממשלה, הכנסת, האקדמיה ולשכת עורכי-הדין, שהקמתה היתה אחת מהמלצות ועדת שמגר לאחר פלופ בר-און.

לדן מרידור – מועמד ראוי ככל שיהיה – אין זכות מוקנית לכהן בוועדה הזאת. ואי-בחירתו איננה "פסילה" ולא פגיעה בשלטון החוק. לממשלה סמכות לבחור את נציגה לוועדה. היא לא בחרה באחד מראשי הפשע המאורגן, אלא במי שהיה שר משפטים. מדוע אסור לראש-הממשלה ולשרים האחרים לקבוע מי יהיה נציגם לוועדה (שיהיה רק אחד מחמישה חברים)? הממשלה לא בחרה עדיין ביועמ"ש, אבל היא בוחרת בנציגה לוועדה, ובדין.

הטענה כי "פסילת" מרידור היא "פגיעה חמורה בשלטון החוק", שהשמיע נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה (שמרידור נמנה על הסגל שלו…) היא זילוּת המושג 'שלטון החוק'. מוטב שהחרדים לשלטון החוק יעסקו באיומים הממשיים עליו.

(*) תיקון והבהרה: הממשלה תבחר ביועמ"ש הבא, מבין המועמדים שיומלצו לה ע"י הוועדה. תפקידה של זו הוא לבחון ולסנן מבין המועמדים (שחבריה, כמו גם רה"מ ושר המשפטים, רשאים להגיש) את המועמדים הראויים לתפקיד.

Read Full Post »