Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘שלטון’

ירחיק עצמו נתניהו ככל שינסה מהשיחה המבזה שניהל שליחו ליאור לוטן עם משפחת מנגיסטו (לפטר את לוטן, שבינתיים התנצל, הוא לא פיטר) – מהשיחה עולה רוח המפקד של נתניהו בכל הדרה המפוקפק. זוהי הרוח המופחת בפיו, במילותיו ובהתנהגותו, הנושבת בלשכת נתניהו ובין מקורביו. שגם בלי הנחיות מפורשות ורשימת מסרים כבר יודעים לפעול על פיה ולרצות את אדונם.

המשך…

Read Full Post »

אצלנו יודעים רק לכבות שריפות, נהוג לומר. קרי: אין היערכות, אין תכנון לטווח ארוך, אין מניעה. יש רק כיבוי שריפות כשהן כבר פורצות, בגלל כל אלה. השריפה בכרמל הוכיחה כי גם את זה לא יודעים. טוב, אירוניה בצד. כאשר שריפה (ממש, לא מטאפורית) פורצת לא בשל מעשה ידי אדם, היא יכולה להימנות עם כוחות הטבע. אך גם אסונות טבע לעולם אינם מנותקים ממעשי ידי אדם ובעיקר מהמבחן העליון שהם מזמנים לחברה המאורגנת, ולרשויות שהחברה מינתה בדיוק לשם כך. והשאלות שצריך לשאול כאן הן משלוש קבוצות. ראשית: כיצד נערכו ומה עשו כדי למנוע? שנית: איך פועלים כאשר האסון כבר מתחולל, בכל הרמות? ושלישית: איך משקמים את האוכלוסייה והאזורים הנפגעים לאחר האסון ואילו לקחים מפיקים לעתיד?

המשך…

Read Full Post »