Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘שלילת אזרחות’

פנייתו של שר הפנים אלי ישי ליועץ המשפטי לממשלה לאפשר לו לשלול את אזרחותה של ח”כ חנין זועבי נראית בעיקר כניסיון לתפוס טרמפ וכותרת על העוינות הציבורית כלפיה בשל השתתפותה במשט. למעשה הכתובת לפנייתו צריכה להיות בית המשפט לעניינים מינהליים, שכן בעקבות התיקון לחוק האזרחות מ-2008 – הסמכות לשלילת אזרחות בשל הפרת אמונים עברה אליו. לשר הפנים שמורה היום סמכות על-פי חוק לשלול אזרחות רק אם זו הושגה על-יסוד פרטים כוזבים, ואף זאת רק תוך שלוש שנים מיום רכישת האזרחות. זאת בניגוד למה שכתב בהארץ צבי בראל לפני ימים ספורים, במאמר חשוב כשלעצמו, המצביע על השימוש הסלקטיווי בשלילת אזרחות, כלפי ערבים בלבד (את בראל תיקנתי באי-מייל). אמנם, הצעת חוק שעברה בקריאה טרומית מבקשת להחזיר את הגלגל ואת הסמכות לשלילת אזרחות – לידיים מינהליות. בכך מוסיף ומסתובב לו הגלגל של הסמכות לשלילת אזרחות, שדווקא בגלגוליו המוקדמים של חוק האזרחות היתה נתונה לבית המשפט, עברה לשר הפנים, חזרה לבית המשפט וכעת מבקשת לחזור חלילה.

המשך…

Read Full Post »

הצעת חוק חדשה, שאומצה ע"י ועדת השרים לענייני חקיקה ועברה בקריאה טרומית, מבקשת לשלול אזרחות בין השאר ממי שביקר במדינת אויב.
יש לציין, קודם כל, דווקא את ה"סוכריה" שבהצעה: העברת הסמכות לשלול אזרחות משר הפנים, המחזיק כיום על-פי חוק בסמכות מינהלית כזאת (סעיף 11ב לחוק האזרחות) אל בית המשפט. גם מי שסבורים שהסנקציה של שלילת אזרחות צריכה להישאר כאפשרות בספר החוקים, מתנגדים לכך שסמכות השלילה היא מינהלית ותומכים להעברתה לרשות שיפוטית. נסיונות כאלו נעשו בעבר ללא הצלחה. (ואם אינני טועה, באחד מגלגוליו של החוק בעבר היא גם היתה בידי בית המשפט). סמכות מינהלית בידי שר תמיד פותחת פתח לשיקולים פוליטיים, גם אם החלטותיו נתונות לביקורת שיפוטית במקרה שמערערים עליהן. המשך…

Read Full Post »