Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘שקיפות’

לא לעיתים קרובות מזדמנת נחת כזאת. לקרוא עורך בכיר בעיתונות המסביר שעיתונות צריכה להיות ערכית ואחראית, לפעול בשקיפות ולהחיל על עצמה את מה שהיא דורשת מאחרים.

הדובר הוא ג’ו קונפינו, עורך בכיר בגרדיאן, האחראי מטעם העיתון על סוגיית הקיימות. הראיון שערך אתו אשר שכטר מתפרסם היום במוסף השבועי של המדגיש. וציטוטים נבחרים ממנו מצדיקים פוסט מיוחד.

המשך…

Read Full Post »

הקשרים המסחריים בין רופאים לחברות התרופות מהווים אולי את הבעיה החריפה ביותר באתיקה הרפואית. נקודת התורפה הזאת עולה סוף סוף לדיון קצת יותר רחב מזה המתקיים במעגלים הפנימיים של יודעי הדבר. בטיוטת חוק ההסדרים, כלולה הצעת חוק של האוצר המחייבת דיווח על כל העברת כספים מחברות תרופות וגורמים מסחריים לגופים רפואיים ולרופאים חוקרים. הנהלת משרד הבריאות, יש לציין, תומכת בהצעה.

 כבר היום השני ברציפות שהידיעה הראשית של הארץ עוסקת ב”חוק השקיפות” ובסוגיות הסובבות אותו. אתמול דווח על התנגדות הרופאים לחוק ועל כך שהלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית חשפה באופן וולונטרי את סכומי הכסף שקיבלה ההסתדרות ב-2009 מחברות תרופות וגורמים מסחריים, בניסיון למנוע התערבות חקיקתית המפלה, לדעתה, את הרופאים לרעה לעומת מגזרים אחרים. היום – שמבקר המדינה בודק העברות כספים מחברות התרופות לבתי חולים.

המשך…

Read Full Post »