Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘תורכיה’

לאחרונה נתן בית המשפט האירופי לזכויות אדם פסק-דין המתייחס לתביעות להשבת רכוש של פליטים קפריסאים-יוונים לגבי רכוש הנמצא בצפון קפריסין, הנחשבת בעיני הקהילה הבינלאומית כבושה בידי תורכיה.
אני מביאה כאן קטעים מעניינים במיוחד מפסק הדין, את רובם כלשונם (במרכאות. שלוש נקודות בסוגריים מציינות הפניות לפסקי-דין אחרים. התרגום שלי). ישפטו הקוראים את ההשלכות והרלוונטיות גם למקומות אחרים. קפריסין, הנחשבת כבושה בידי תורכיה. מי שיקראו יוכלו לשפוט בעצמם את הרלוונטיות גם למקומות אחרים.
המשך…

Read Full Post »