Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אלטנוילנד’

הרשימה הזאת תוכננה לעלות בסוף השבוע: ב-כ' בתמוז (זה היה ביום שישי) צוינו 100 שנה למותו של הרצל; אלא שארועי האג דחקו אותה. אולי באופן סמלי למדי, שמדגיש את הפער ההולך ומתרחב בין חזונו מכמיר הלב של הרצל לעם היהודי לבין מה שנעשה כאן באלימות ובלב גס. גם את הטקסט המקורי של הרצל צריך לקרוא בביקורתיות. בסופו של דבר הוא ממוקם בלב הקולוניאליזם המערבי. חדור אמנם ברצון לשיתוף כן עם הערבים בני הארץ, אך בה בעת בציפייה תמימה, ושמא מיתממת, שהם יקבלו את מנשליהם בזרועות פתוחות ובנפש חפצה. אמונה שבת-דמותה של ימינו היא אולי "הכיבוש הנאור". אבל יתכן שהרצל עדיין מותיר לנו פתח לתקווה. שהרי כל מעשיהם של בני האדם היו פעם חלומות.
לרגל הארוע, אם כן, שידור חוזר של רשימתי על 'אלטנוילנד', שפורסמה לראשונה במעריב בדצמבר 2002. ספר שיש לקרוא בביקורתיות ואי אפשר שלא לקרוא מתוך שברון לב גדול.

Read Full Post »

אלטנוילנדמאת תיאודור הרצל. מגרמנית: מרים קראוס. בבל (כיס) תרמיל, 317 עמ'

פורסם במעריב, 6.12.2002

מילולית, אוטופיה משמעה "שום מקום" (Outopia) אך גם "מקום טוב" (Eutopia). המונח כסוגה ספרותית נטבע בידי תומס מור, ביצירתו בשם זה מ-1516. מור כיוון בעיקר למשמעות האירונית של שום מקום; 'אלטנוילנד' היא אוטופיה במשמעותה המילולית השנייה. אך האטימולוגיה המדויקת חשובה פחות לזרם הפילוסופי והספרותי שהתפתח בעקבות מור, אשר המאפיין המשותף המרכזי שלו הוא חזון של עולם, ובעיקר חברה אנושית, טובים יותר. בשימוש העממי הנפוץ מתלווה אליהם חוסר אמונה ביכולת לממש את החזון הזה ("חזון אוטופי"), והנגדתו לפוליטיקה ריאליסטית, אשר לוקחת בחשבון את טבע האדם ותנאי קיומו. המשך…

Read Full Post »