Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘Brown v. Board of Education’

ב-17 במאי 1954, נתן בית המשפט העליון של ארה"ב את החלטתו בתיק
Brown v. Board of Education. במה שהיה לאבן-דרך במאבקה של התנועה לזכויות האזרח בארה"ב, פסק בית המשפט פה-אחד כי קיום מערכות חינוך נפרדות ללבנים ולשחורים איננו שוויוני ומנוגד לתיקון ה-14 לחוקה. בכך הפך בית-המשפט את ההלכה של "נפרד אך שווה" (שנקבעה ב-1896) וקבע שהיא בגדר סגרגציה מפלה.

פסק-הדין
כרונולוגיה: הדרך המפותלת לחינוך שווה
ארכיון דיגיטלי של אוניברסיטת מישיגן
– איגוד החינוך הלאומי חוגג יובל להחלטה
הבטחה שלא קוימה: הגרדיאן בודק את מצב הסגרגציה הגזעית
– מוסף הספרים של הניו-יורק טיימס על המחלוקת לגבי הפסיקה ומורשתה
– וקאס סנשטיין, פרופ' למשפטים באוניברסיטת שיקגו, סוקר בניו-יורקר כמה וכמה ספרים העוסקים בהיבטים שונים של פסק-הדין:

Read Full Post »