Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘impunity’

כמובטח כאן, להלן סקירה על פטור מעונש במשפט הבינלאומי שנכתבה ב-1999,בעדכונים המתחייבים. שום דבר מהותי לא השתנה מאז בגישתה של ישראל. נהפוך הוא.

המונח פטור מעונש (Impunity) מתייחס, בהקשר של זכויות האדם, לאי-נשיאה באחריות על פגיעות בזכויות אדם שבוצעו על-ידי נציגי המדינה או למתן מחילה עליהן. הוא כולל כישלון של המדינה הן לחקור את הפגיעות והן לדאוג לכך שמבצעיהן יועמדו לדין וייענשו, לספק לקורבנות סעד ופיצוי על הפגיעות מהם סבלו ולנקוט צעדים למניעתן בעתיד. התביעה כי האחראים לפגיעות אלו יועמדו לדין היא חלק חשוב של עשיית צדק, שמירה על סדר חברתי תקין של גמול ועונש והכרה בכך כי פגיעה בזכויות אדם איננה דבר שאפשר, בסוף המאה העשרים תחילת המאה ה-21, לעבור עליו לסדר היום. המשך…

Read Full Post »

הנושא ב(אי)חקירה

הגרדיאן בכתבה ארוכה על משפחות בריטיות ואמריקאיות שנאבקות לכך שמות יקיריהם בידי הצבא הישראלי ייחקר כהלכה. כל ארבע המשפחות מנהלות חקירה משלהן לאחר שאיבדו כל אמון ברשויות הישראליות, שסחבו וטייחו.

בכך אין כמובן כל חדש. ברוב-רובם של מקרי ההרג שקורבנותיהם פלסטינים לא נפתחת כלל חקירה, גם כאשר על-פניו אין מדובר בארוע לחימתי ונהרגים בו ילדים רכים. ההבדל היחיד הוא שכאן מדובר באזרחי חוץ שמשפחותיהם יכולות לעשות רעש בעיתונות הזרה וללחוץ על ממשלותיהן.

היעדר חקירה מצד הרשויות הישראליות מגיע לכלל impunity – פטור מעונש – מונח שמתייחס בהקשר של זכויות האדם לאי-נשיאה באחריות על פגיעות בזכויות אדם שבוצעו על-ידי נציגי המדינה או למתן מחילה עליהן. זאת להבדיל מ-immunity שהיא חסינות (הניתנת מראש).

בקרוב אפרסם סקירה מקיפה של נושא הפטור מעונש במשפט הבינלאומי.

Read Full Post »