Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘TOronto Star’

למבקשים גרסה אנגלית

מאמר שלי על הכנס באוניברסיטת יורק התפרסם אתמול ב-Toronto Star. זהו מאמר מקוצר ורזה בהשוואה לגרסה שפרסמתי כאן בעברית על רשמי מהכנס. מכיוון שלעתים קרובות מבקשים ממני גרסאות באנגלית לרשימות שלי, ולגבי הרשימה הזאת במיוחד קיבלתי כמה בקשות, אני מצרפת קישור. ומה מתאים יותר מלעשות זאת היום, האחד ביולי, שהוא  "יום קנדה"…

Read Full Post »