Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘accountability’

נכשל בעברית

אין לי הרבה מה לומר על תא"ל (בקרוב במיל') גל הירש. זולת העובדה שעלגותו בעברית מזעזעת. "יש ואחריות זו נכון שתילקח ממש ע"י דרגים בכירים"; "מצפים שהכתוב באלתרמן (…) ישאר בשיר של טרם מדינה" – לא מלמדים אותם שם לחבר משפט כמו שצריך, בצה"ל?

נטילת אחריות?

מי שהדיח הלכה למעשה את גל הירש מהצבא, האלוף במיל' דורון אלמוג, זכה לשבחים על כך שהחזיר לישראל את מושג ה-accountability. נו, בדרך-כלל אחריות צריכים לקחת אלו שנושאים בה. מי שמיהר לקבוע כי הירש "לקח אחריות" נדרש לדייק: הוא לא לקח אחריות. הוא התפטר בטרם יפוטר, או ייקבר במסדרונות הקריה ללא אופציית קידום ופיקוד.

לונדון מחכה לו

רק דבר קטן אחד שכחו כל מעטירי השבחים על אלמוג. מי שמיטיב כל-כך לחקור אחרים אמור היה להיחקר בעצמו. אלמוג הוא זה שלא יכול לנחות בלונדון, כי ממתינה לו שם תביעה על חלקו בפשעי מלחמה לכאורה שבוצעו עת כיהן כאלוף פיקוד הדרום. בספטמבר 2005 נשאר אלמוג במטוס ושב אתו כלעומת שבא לישראל, אחרי שהוזהר כי ממתינים לו בשדה-התעופה עם צו מעצר.

Read Full Post »

צל כבד

התיתכן תזוזה חיובית באו"ם, בכל הנוגע לפעילותו בתחום של זכויות האדם? קופי אנאן קורא לרפורמה מקיפה בגוף המרכזי שלו בזירה, הנציבות לזכויות אדם, גוף חסר כל אמינות המוּנע מאינטרסים פוליטיים. עכשיו אומר זאת גם מזכ"ל האו"ם בכבודו ובעצמו. בנאום שנשא בפני נציגי המדינות בנציבות אמר אנאן: "הגענו לנקודה שבה אמינותה המתדרדרת של הנציבות מטילה צל כבד על המוניטין של האו"ם כולו". רפורמות הדרגתיות כבר לא יספיקו, הוסיף אנאן. הוא מציע להחליף את הנציבות במועצה לזכויות אדם, שחבריה ייבחרו על-ידי שני-שליש מהמדינות החברות באו"ם, כדי להגביר את הנשיאה באחריות (accountability) והייצוגיות ולאפשר גישה אובייקטיבית יותר. כיום מבקשות המדינות להיות חברות בנציבות לא מתוך דאגתן לזכויות האדם אלא כדי למנוע את גינוי מדינתן על-ידה. כך נמנעה הנציבות במשך שנים לגנות את רוסיה על מעשיה בצ'צ'ניה וכך היו חברות בה מדינות בעלות רקורד מרשים בזכויות אדם כלוב וכסודאן…

אנאן נשא את דבריו לציון אחת-עשרה שנים לרצח-העם ברואנדה, לפני אותו גוף עצמו שהוא מבקש להחליף. הוא הדגיש את כשלונו של האו"ם להגן על מאות אלפי אנשים חסרי הגנה אז, תסריט החוזר על עצמו היום בדרפור שבסודאן (שנבחרה לא מכבר שוב כחברה בנציבות, תודה ששאלתם).
ואם כבר מדברים על נשיאה באחריות, אנאן בחר לדבר על "הכישלון הקולקטיבי שלנו". הוא לא חזר והזכיר, חלילה, את אחריותו האישית לכשלון האו"ם ברואנדה; אחריות שבה נשא גם על-פי דו"ח רשמי של האו"ם, כמי שכיהן אז כראש המחלקה לפעולות של השכנת שלום באו"ם. אנאן קיבל פניות לפעול מראש כוחות האו"ם במקום, רומיאו דלייר, פניות שהשיב ריקם.

Read Full Post »